Pazar

Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 , 53 ve 54 cevapları

Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.  
Sayfa 42
Sayfa 43
Sayfa 44
Sayfa 45
Sayfa 46
Sayfa 47
Sayfa 48
Sayfa 49
Sayfa 50
Sayfa 52
Sayfa 53
Sayfa 54
Ekstra Bİlgi:
İslam, aklı kullanmayı nasıl teşvik eder?
İslam Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder
İslamiyet, aklı kullanmaya büyük önem verir. Akıl, dini  sorumluluğun ön şartıdır ve din, insanın öncelikle aklına hitap eder. Kur’an, öncelikle doğadaki kusursuz hayata işaret ederek, akılla bu  durumu kavramamızı ister: Yeryüzünde  birbirine komşu kıt’alar,  üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma  ağaçları  vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Böyleyken  yemişlerinde onların bir kısmını, bir kısmına üstün kılarız. İşte  bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır.”(Ra’d suresi, 4. ayet )  Kur’an, insana çeşitli konularda sorular sorarak, üzerinde düşünmelerini ister: “Acaba  onlar herhangi  bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar?..”(Tûr suresi, 35-36. ayetler) Ayrıca Kur’an, insanların akıllarını kullanarak, iyi ve güzel işler yapmalarını; geçmiş milletlerin yaşantılarından dersler çıkarmayı öğütler. m bunlar için şünmez misiniz?”, “akletmez misiniz?”, hâla anla mayaca mısınız? gibi  ifadeler  kullanarak  insanları  düşünmeye ve  aklını kullanmaya davet eder.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder