Pazar

MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 140, 141, 142, 144, 145 ve 146 cevapları


MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 140, 141, 142, 144, 145 ve 146 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 140
Sayfa 141
Sayfa 142
Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
İSLAMİYETİN DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN GENEL DURUMU
Afrika
İslamiyetin  doğuşu   sırasında  Kuzey  Afrika,  Suriye  ve  Filistin Bizans
İmparatorluğu’na bağlıydı. Kızıldeniz sahili ve Aden Körfezi’ne kadar olan sahada Habeşistan Krallığı vardı.
Mısır halkı ile Bizans arasında Hristiyanlığın farklı yorumlanmasından dolayı anlaşmazlıklar çıkş ve Bizans Mısır halna işkence ile kendi görüşünü kabul ettirmeye çalışmıştır. Habeşistan’da  Hristiyanlık hakimdi. Habeş Kralı Ebrehe’nin Mekke’yi almaya yönelik teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
İSLAMİYETİN  DOĞUŞU VE YAYILIŞI
İslamiyetten Önce Arap Yarımadası
Siyasi Durum
Arap Yarımadası Sâmi ırkının anavatanıdır. Arabistan yarımadasının batısında yer alan Mekke, Medine ve Taif şehirlerinin bulunduğu bölgeye Hicaz adı verilir. Arap yarımadasında siyasi bir birlikten söz edilemez. Yarımadada İslamiyetten önce kurulan başlıca devletler şunlardır;
Main Devleti
Seba Devleti
Himyeri Devleti
Nebat Devleti
Tedmür Devleti
Zahmi Devleti
Gassani Devleti

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder