Salı

Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 cevapları


Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 41
Sayfa 42
Sayfa 43
Sayfa 44
Sayfa 45
Sayfa 46
 ___________________________________________________________
 YARATMAK  İHTİYACI
 Büyük  sanat  eserleri  yol  göstermek,  düzeltmek  isteğinden  değil,   yaratmak ihtiyacından doğmuşlardır. Sanat adamı her insan gibi bir çevre içindedir. Orada olup bitenlerin onda derin yankılar uyandırmamasına  imkân yoktur. Ama bütün bunlar bilinç altında bir süre bulunmadan, hemen ve olduğu gibi sanat eserine dönüşemezler. Varlığın bu karanlık  bölgesinde unutulmuş sanılan, gerçekte ise bir ritim ve iklim hâlinde esrarlı bir surette yaşayan yankılar, bunalıyorlarmış gibi kurtulmak çarelerini ararlar. Düş ve yaratış bu kurtuluşun iki yoludur. İnsan düş  görerek, sanat adamı yaratarak bu baskıdan kurtulurlar. Mutlu bir raslantı, bazen tatlı bir bahar ışığı, bazen ağızda eriyen bir kurabiye,  şairden şaire, romancıdan romancıya değişen tohumun bilince düşmesini hazırlar. Onun filizlenmesi, boy atması, gelişip serpilmesi artık hayal gücü ile çalışma yeteneğine kalmıştır.

Suut Kemal Yetkin Denemeler

İnsanda bir takım güzel duygular uyandıran, insana bir coşku ve heyecan veren eserlere sanat eseri denir. Sanat eserleri insanın duygu ve hayal dünyasını geliştirir, zenginleştirir.

İlk çağlardan beri insanlar sanat etkinliği ile uğraşmışlardır. Mağaralarda yaşayanlar dah yaşadıkları   mekâ duvarlarını   çeşitl renklerle dese v motişerle süslemişlerdir. Değişik dönemlerden günümüze pek çok araç gereç ile birlikte insan, hayvan heykelleri ve çeşitli duvar süslemeleri  kalmıştır.
  
Sanat eserleri insanın maddî ve manevî pek çok gereksinimini karşılar. Bunların bir kısmı göze, bir kısmı da kulağa hitap eder. Bu sanat dallarından şiir, edebiyat, müzik kulağa; resim, fotoğraf, mimarî, heykel de göze hitap etmektedir.  Bunlar arasında hem göze hem kulağa hitap eden sanatlar da vardır. Tiyatro, opera, bale, sinema vb.

Sanat dalıyla uğraşan kişiye sanatçı denir. Sanatçı ortaya koyacağı esere duygu, düşünce ve hayal gücüyle birlikte el becerisini ve emeğini katar.

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan bir eğitimin yanısıra deneyim ve ustalık (beceri) gerektiren el emeğine dayanan faaliyetlere de zanaat denir.

Terzilik, berberlik, demircilik vb.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder