Perşembe

Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 13 ile sayfa 24 arasındaki sayfaların cevapları

DEVAMI
Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı sayfa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cevapları

Kimyasal Risk Etmenleri Soru test ve cevapları
Soru-1
Toksik bir maddeyi benzerleri dışında aşağıdaki hangi maddelerin yanında depolayamayız?

a-Parlayıcı Madde
b-Radyoaktif Madde
c-Zararlı Madde
d-Patlayıcı Madde

Cevap c

Soru-2
Kimyasal maddelerin depolandığı depoların/veya deponun konstrüksiyon malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerin hangisinin baz alınması gereklidir?
1-Zemin yüzeyi, çatı kaplama ve havalandırma
2-Isı ve duman tahliyesi, drenaj
3-İç yangın ana duvarı, yerel yangın düzenlemeleri

a-1, 2              b-1, 3              c-3, 4             d-1, 2, 3

Cevap d

Soru-3
Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip fork-lift kullanılması gerekir?

a-Yakıtlı statik elektriğe karşı önlemi alınmış
b-Akülü statik elektriğe karşı önlemi alınmış
c-Akülü ve susturuculu
d-Akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış

Cevap d

Soru-4
BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG kimyasalları kaç sınıfa ayırmaktadır?

a-5                  b-6                  c-8                  d-9

Cevap d

Soru-5
Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi aşağıdaki risklerden hangisini doğurur?
I-Bulaşma
II-Zehirlenme
III-Patlama

a-I-II             b-II-III                    c-I-II-III                 d-I-III

Cevap c

Soru-6
Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?

a-Sülfürik asit
b-Nitrik asit
c-Hidroklorik asit
d-Bromik asit

Cevap b

Soru-7
LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Öldürücü doz
b-Öldürücü konsantrasyon
c-Yarılanma zamanı
d-Zehirleme süresi

Cevap a

Soru-8
Avrupa Birliği standartlarına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta belirlenmiştir?

a-3                  b-4                  c-5                  d-6

Cevap a


Soru-9
Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun sınıflandırmasında yer almaz?

a-Reaktif maddeler
b-Zehirli maddeler
c-Kanserojen olan maddeler
d-Enfeksiyona neden olanlar maddeler

Cevap d

Soru-10
Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç şekilde etkileyebilir?

a-2                  b-3                  c-4                  d-5

Cevap b

Soru-11
Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz?

a-Sinerjik etki
b-Additif etki
c-Antagonizma
d-Potansiyalizasyon

Cevap c

Soru-12
Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a-Kanserojenik Etki
b-İmmunotoksik Etki
c-Teratojenik Etki
d-Allerjen etki

Cevap c

Soru-13
Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin bileşimine neden olan madde hangisidir ?

a-Hidrojen sülfür
b-Karbon monoksit
c-Karbon dioksit
d-Azot

Cevap b

Soru-14
Karbon dioksit

a-Yanıcıdır     b-Yakıcıdır     c-Zehirlidir    d-Boğucudur

Cevap d

Soru-15
Hidrojen sülfür,

a-Yanıcıdır
b-Yakıcıdır
c-Zehirlidir
d-Boğucudur

Cevap c

Soru-16
Pamuk tozu,

a-Allerjendir             b-Yakıcıdır     c-Zehirlidir    d-Boğucudur

Cevap a

Soru-17
Endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda Benzen hangi hastalığa neden olur?

a-Kan kanseri
b-Omurilik kanseri
c-Katarakt kanseri
d-Kornea yırtılması

Cevap a

Soru-18
Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a-LEL              b-MAK            c-STEL           d-MSDS

Cevap b

Soru-19
Kapalı Alan Çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullanılmalıdır?

a-Odyometre
b-Anemometre
c-Eksplozimetre
d-Pisikometre

Cevap c

Soru-20
Çalışma ortamında,  toksik – zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır?

a-Yerden 10 cm yukarıda
b-Tavandan 10 cm aşağıda
c-Solunum seviyesinde
d-Bel hizasında

Cevap c

Soru-21
Pamuk lifleri, keten kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen meslek hastalığına ne ad verilir?

a-Silikozis      b-Bisinoz        c-Asbestozis             d-Berilliozis

Cevap b

Soru-22
Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyon ne ile ifade edilir?

a-Gasfree      b-MSDS         c-STEL           d-MAK

Cevap c

Soru-23
Kapalı alan çalışmalarında,

a-Nezaretçiye gerek yoktur
b-En az bir nezaretçi olmalıdır
c-İş güvenliği uzmanı nezaretçi görevini üstlenmelidir
d-İş yeri hekimi nezaretçi görevini üstlenmelidir

Cevap b

Soru-24
Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır?

a-Asit üzerine su dökülmemelidir
b-Su üzerine asit dökülmemelidir
c-Asitle yapılan çalışmalarda maske kullanılmalıdır
d-Asitler plastik kaplara konulmamalıdır

Cevap a

Soru-25
Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima,

a-Cam kaplar kullanılmalıdır
b-Siyah renkli kaplar kullanılmalıdır
c-Etiketlenmelidir
d-Plastik şişelere konulmalıdır

Cevap c

Soru-26
Kimyasal depolardan sevkiyat yapılırken,

a-Önce gelen önce gider kuralı uygulanır
b-Üst sıradaki kimyasallar önce sevk edilir
c-Alt sıradaki kimyasallar önce sevk edilir
d-Sıranın hiçbir önemi yoktur.

Cevap a

Soru-27
Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanabileceği yükseklik en fazla ne kadardır?

a-2 m              b-1 m              c-90 cm                     d-40 cm

Cevap d

Soru-28
Aşağıdakilerden hangisi bir arada depolanabilir?

a-Zehirli maddelerle-Parlayıcı maddeler
b-Zehirli maddelerle-Zararlı maddeler
c-Parlayıcı madde-Oksitleyici madde
d-Patlayıcı madde- Oksitleyici madde

Cevap b

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder