Pazartesi

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11 ile sayfa 20 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cevapları


_____
İyonik Bileşikler
Bir metal ve ametalin kimyasal olarak birleşmesi bir iyonik bileşik verir. İyonik bi­leşik pozitif ve negatif iyonlarının elektrostatik çekim kuvveti ile bir araya gelme­sinden oluşur. Metal atomları ametal atomları ile birleştiği zaman, bir ya da daha fazla elektron kaybetme, ametal atomları da bir ya da daha fazla elektron alma eğilimin­dedirler. Bu elektron aktarımının sonucu olarak, metal atomu pozitif iyon {katyon) ve ametal atomu negatif iyon {anyon) haline gelir. Genelde baş grup katyon veya anyonunun yükünü elementin bağlı olduğu gruptan çıkarabiliriz ve böylece periyodik çizelge iyonik bileşiklerin formüllerini yazmamıza yardımcı olur.
Bildiğimiz sofra tuzu, sodyum klorür oluşurken sodyum atomu elektron vererek sodyum iyonu, Na+, ve klor atomu elektron alarak klorür iyonu, Cl", haline geçer. Bu gerçek periyodik çizelgede elementlerin bulundukları yerleri ve iyonların yük­leri arasındaki ilişkiyi doğrular. Sodyum klorürün elektrikçe nötür olma­sı için bir Na+ a karşılık bir Cl" iyonu gereklidir (+1 — 1=0) ve bileşiğin for­mülü NaCl dir.
Her bir Na+ iyonu altı Cl" iyonu ile (ve­ya tersi) çevrilmiştir. Bu altı Cl" iyonundan belli birinin Na* iyonuna ait olduğunu söyleyemezsek de, Cl" iyonunun Na+ iyonuna oranı 1:1 dir. Bir Cl" iyonunun bir Na+ iyonuna karşılık geldiğini kabul eder ve formül birimi olarak seçeriz. Formül birimi bileşikte bağımsız bir birimi değil iyonların en küçük oranım belirtir. For­mül birimindeki atomların (iyonların) oranı kimyasal formüllerindeki oranla aynı­dır. Buna göre katı sodyum klorürün formül birimine molekül diyemeyiz.
Magnezyum klorür için durum benzer şekildedir. Sofra tuzunda az miktarda saf-sızlık olarak bulunan magnezyum klorürde magnezyum atomları iki elektron kay­bederek magnezyum iyonları, Mg2* (Mg grup 2 de) haline gelir. Elektrikçe nötür formül birimini elde etmek için, her bir Mg2* iyonu için yükleri -1 olan iki Cl" iyo­nu gerekir. Magnezyum klorürün formülü MgCl2 dir.
Na+, Mg*2 ve Cl" tek atomlu iyonlardır ve bir tek iyonlaşmış atom içerirler. Bu­na karşılık çok atomlu bir iyon iki veya daha fazla atomdan oluşur. Tek bir nitrat iyonunda, N03~, indisler bir N atomuna üç O atomunun bağlandığını gösterir. Mag­nezyum nitrat magnezyum ve nitrat iyonlarından oluşan iyonik bir bileşiktir. Bu bi­leşiğin elektrikçe nötral formül birimi, bir Mg2* ve iki N03~ iyonu içermelidir. Bu formül birimine göre bileşiğin formülünde N03~ parantez içinde gösterilir ve indis olarak 2 yazılır. Buna göre, magnezyum nitratın formülü Mg(N03)2 dir.

2 yorum :

  1. videoda bazı yerleri yazmamıssınız ve bazı yerler görünmüyo ?

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. he walla çok işime yarardı...

      Sil