Sponsorlu BağlantılarSalı

6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 24 ile sayfa 41 arası cevapları

Tavşanın biri yuvasında kara kara düşünüyormuş. Aşağıdaki metinde koyu yazılmış kelimelerin kök çeşitlerini yay ayraçların içine yazınız. Aşağıdaki soy ağacında aile bireylerine ait fotoğrafları belirtilen yerlere yapıştırınız
DEVAMI
 ve onlara ait bilgileri (akrabalık bağları, doğum tarihi vb.) yazınız. "Akide, keşfetmek, karamel, arapsaçı, sır, pazen, kolaçan etmek, aşırmak" keli­melerinin ve kelime grubunun anlamları aşağıda verilmiştir. Metnin bağlamından ha­reketle bu kelimelerin ve kelime grubunun anlamlarını belirleyiniz. Bu kelimeri ve ke­lime grubunu anlamının başındaki kutucuğa yazınız. Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını okuduğunuz metinden yararlanarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi yazarak deyimler sözlüğünden kontrol ediniz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.

Pazartesi

5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 12 ile sayfa 29 arası cevapları

TEMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Okulunuzu betimleyerek anlatınız.
DEVAMI
2. Üzüntülerinizi kimlerle paylaşıyorsunuz? Niçin?
3. Nasıl bir dünyada yaşamak istersiniz? Anlatınız.
4. En yakın arkadaşınıza neler söylemek istersiniz?
5. Bir arkadaşınızı, fiziksel ve duygusal özellikleri ile tanıtınız.

7.sinif ada yayinlari matematik ders kitabi sayfa 23 ile sayfa 72 arası cevapları

Aşağıdaki işlemleri, çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak yapınız. Bir inşaat firması yaz aylarının her birinde 5000 TL kâr, kış aylarının her birinde 2000 TL zarar ediyor. Başka kir inşaat firması ise yaz aylarının her birinde 3000 TL kâr, kış aylarının her birinde ise 1000 TL zarar ediyor. Bu iki inşaat firmasının yaz ve kış aylarındaki toplam kâr ve zarar du­rumlarını karşılaştırınız. Aşağıda verilen kümeler hangi rasyonel sayıyı temsil eder? Aşağıda verilen devirli ondalık açılımların karşılık geldiği rasyonel 
DEVAMI
sayılan bulunuz. Aşağıda verilen rasyonel sayılan sayı doğrusunda gösteriniz. Aşağıdaki rasyonel sayılann arasına üç tane rasyonel sayı yazmız.

7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı sayfa 18 ile sayfa 52 arası cevapları

1. Mekanik sindirim ile kimyasal sindirim arasındaki farklar nelerdir? 2. Pankreasın sindirim sistemindeki görevi nedir? 3. Safra kesesi alınmış bir kişi hangi besinleri sindirmekte güçlük çeker? Neden?
DEVAMI
4. İnce bağırsaktaki villusların önemi nedir? 5. İnce bağırsakta kana geçemeyen besin artıklarına ne olur? 6. Sindirim sisteminin sağlığını etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler nelerdir? 1. Böbreklerimiz iyi çalışmazsa ne gibi sorunlar yaşarız? 2. Karaciğer, deri ve akciğerler boşaltıma nasıl katkı sağlar? 3. Boşaltım sisteminin sağlığını korumak için neler yapılmalıdır? Tiroit bezinin az ya da çok çalışması durumlarında ne tür hastalıklar ortaya çıkar? Kendimizi Değerlendirelim 1. Merkezî sinir sistemini oluşturan organlar nelerdir?
7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 22 ile sayfa 30 arası cevapları

a) Aşağıdaki resimlerde verilen levha ve açıklama yazılarını inceleyiniz. b) Levha ve açıklama yazılarının ilk harfleri nasıl yazılmıştır? a) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili kelimelere dikkat ediniz. Bu 
DEVAMI
kelimelerden zaman ifade edenleri ilk kutunun içine, farklı anlam özellikleri (gereklilik, koşul-şart, istek, emir) içerenleri aşağıdaki kutunun içine yazınız.  Sabahları parkta yürürüm Fatma ders çalışıyor Dün sahilde dolaştık Haftaya dayım gelecek Hemen dışarı çık.  Ömer, dün bize gelmiş Bugün hastaneye gitmeliyim.   Biraz gayret etse başaracak Ben artık gideyim''Yazar ve Okuyucu" adlı metni dinlerken aşağıdaki satır çizgileri üzerine notlar alınız. Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız.

7.sinif ada yayinlari matematik calisma kitabi sayfa 24 ile sayfa 44 arası cevapları

Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen sayıları bulunuz. Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyen sayılan bulunuz. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bir sayıyla ^-'inin farkı 3 ediyor. Bu sayıyı bulunuz. 6) Küçüğü 
DEVAMI
büyüğünün — 'sine eşit olan iki sayının farkı 12'dir. Büyük sayıyı bulunuz. ■ Bir sayıyla — 'ünün toplamı 33 ediyor. Bu sayıyı bulunuz. I Kızının yaşı annesinin yaşının —'üne eşittir. Annesi ile kızının yaşlan toplamı 52 olduğuna göre anne kaç yaşındadır? Bir su deposunun — 'si su ile doludur. Bu su deposuna 175 litre daha su konduğunda depo dolar. Bu depo kaç litre su almaktadır? Yandaki tabloda yer alan verilerden yarar­lanarak rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler kurunuz.

Cuma

8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 9 ile sayfa 24 arası cevapları

1. Kısa süreli, beklenmedik saldırı. 2. Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika. 3. Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça havayı üfleyen 
araç. 4. Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis. 5. Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun. 6. Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir. 7. Öğrenip akılda tutmak. 8. Sağlam olmayan, dayanıksız. 9. Kendine aşırı derecede bağlamak, boyun eğdirmek. 10. Birbirini vurma, dövüşme, savaşma, çarpışma. "Düzen kurmak"deyimi, aşağıdakicümlelerin hangilerinde okuduğunuz metindeki anlamıyla kullanılmıştır? İşaretleyiniz.

8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 25 ile sayfa 40 arası cevapları

Aşağıda verilen metindeki yay ayraçla belirtilen yerlere nokta, virgül, iki nokta, soru işareti, ünlem işareti, uzun çizgi ve tırnak işaretlerinden uygun olanları ge­tiriniz. tilki ile oduncu Tilkinin biri (,) arkasına düşen avcılardan 
DEVAMI
kurtulayım derken karşısına bir oduncu çıkmış (.Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı cümleler oluşturunuz. Oluşturduğunuz cümlelerde varsa sıfat-fiillerin altını çiziniz. Aşağıdaki fiillere karşısındaki ekleri getirerek örnekteki gibi sıfat-fiiller türeti­niz ve bunları sıfat göreviyle birer cümlede kullanınız. Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu yazılmış kelimelerin fiil olanlarını mavi ka­lemle, sıfat-fiil olanlarını kırmızı kalemle yuvarlak içine alınız. 

7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 9 ile sayfa 23 arası cevapları

TAM SAYILARLA İŞLEMLER
Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.
a = -2, b = +3, e = -5, d = -6 değerleri için (a + b) - (c+ d) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıda verilen örüntüleri inceleyip noktalı yerleri doldurunuz.
DEVAMI
Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapmız.
Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarım bulunuz.
Aşağıda A tablosunda verilen işlemler ile B tablosundaki değerleri eşleştiriniz.
Yukanda oklar üzerinde verilen işlemlerin sonucu oklarla gösterilmektedir. İşlemlerdeki harflerin yerine gelmesi gereken sayılan bulunuz.
Sponsorlu Bağlantılar
banner
Sponsorlu Bağlantılar