Sponsorlu Bağlantılar

Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabının tüm sayfalarının cevapları

Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevaplarına ulaşarak ödevlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı tüm sayfalarının cevapları

Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabının tüm sayfalarının cevapları

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz.

8.sınıf Ada yayınları Türkçe Çalışma Kitabının tüm cevapları

8.sınıf Ada yayınları Türkçe Çalışma Kitabının tüm cevaplarına ulaşabilirsiniz.
Pazar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 2

11. Aşağıdakiler hangisi Ereğli Havza-i Fah-miyesi Maden Amelesinin Hukukuna Mütealik Kanun (Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151 sa­yılı Kanun)'unun düzenlemelerinden de­ğildir?

GERİ
DEVAMI

A) Madenlerde 18 yaşından küçüklerin çalışması yasaklanmıştır.
B) Madenlerde çalışma süresi günlük 8 saat olarak belirlenmiştir.
C) Maden işleten işverenler, hastalanan veya kazaya uğrayan işçileri tedavi ettirecek, maden etrafında hastane, eczane ve hekim bulunduracaktır.
D) Hafta tatili izni kabul edilmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1

1. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilk araştırmaları kimin yaptığı kabul edil­mektedir?
A) Gregorius Agrícola
B) Heredot
C) Hipokrat
D) Plini

DEVAMI

ÇÖZÜM:
1. İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilk araştır­mayı Yunanlı tarihçi ve düşünür Here-dot'un yaptığı kabul edilmektedir. Here-dot, çalışanların sağlığı ile yapılan iş arasın­daki ilişkinin araştırmasını başlatan kişidir. Heredot ilk kez, çalışanların verimli olması için yüksek enerjili besinlerle beslenmeleri gerektiğini belirtmiştir.
Yanıt: B

Salı

7.SINIF MEB YAYINLARI FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıdaki sayfa linklerinde verilmiştir.
Çalışma Kitabımızın Organizasyon Şeması
Vücudumuzdaki Sistemler
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Kuvvet ve Hareket
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Yaşamımızdaki Elektrik
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
İnsan ve Çevre
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları
Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi
Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Dereceli Puanlama Anahtarları ve Değerlendirme Formları

Pazartesi

7.SINIF EKOYAY YAYINLARI FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıda sayfa sayfa verilmiştir.
İ Ç İ NDEK İ LER
1. ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
3. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
4. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
5. ÜNİTE: IŞIK
6. ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE
7. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ : UZAY BİLMECESİ
Fiziksel ve Kimyasal Sindirim Ben Kimim? Nerede Sindirilir, Nerede Emilir? Grafik Çizelim Ben Elif in Midesiyim Araştırma Yapıyorum Dört Yapraklı Yonca Yeterli ve Dengeli Beslenelim Tanılayıcı Dallanmı ş Ağaç Metni TamamlayalıRöportaj Yapıyorum Boşaltı m Sistemi Modeli Hazı rlayalı Araştıralım ve Paylaşalı

Cuma

7.SINIF SÖZCÜ YAYINLARI FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıda sayfa sayfa verilmiştir.


VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
1. SİNDİRİM SİSTEMİ 2. BOŞALTIM SİSTEMİ 3. DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 4. DUYU ORGANLARI 5. VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLERİN İŞ BİRLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU A ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU - B
KUVVET VE HAREKET
1. SARMAL YAYLARI TANIYALIM 2. İŞ VE ENERJİ 3. HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN BULUŞLAR: BASİT  MAKİNELER 4. ENERJİ VE SÜRTÜNME KUVVETİ  ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU  A ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU  B ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU - C YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİ1. CİSİMLERİ DOKUNARAK / DOKUNMADAN ELEKTRİKLEYELİM 2. ELEKTRİK AKIMI NEDİR 3. AMPULLERİ (DİRENÇLERİ)

Perşembe

8.SINIF A YAYINLARI İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıdaki linklerde verilmiştir.
TABLE OF ORGANIZATION
UNIT 1       FRIENDSHIP - FRIENDSHIP RULES
UNIT 2       ROAD TO SUCCESS - STUDY SKILLS
UNIT 3       IMPROVING ONE'S LOOKS - BODY CARE
UNIT 4      DREAMS SWEET DREAMS
UNIT 5      ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC - THE INDEPENDENCE WAR
UNIT 6       DETECTIVE STORIES - THE STORY OF THE STOLEN NECKLACE
UNIT 7       PERSONAL EXPERIENCES - PLACES
UNIT 8      COOPERATION IN THE FAMILY - RUNNING ERRANDS
UNIT 9      SUCCESS STORIES - A LIVING SCIENTIST

8. SINIF EKOYAY YAYINLARI VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERS KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıda verilmiştir.
HER İNSAN DEĞERLİDİR
1. İNSANIN DEĞERİ
2. BİREYLERİN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ
3. FARKLILIKLARIMIZ VE TOPLUM
4. İNSANİ DEĞERLER
5. İNSANIN VARLIĞI VE ONURUNUN KORUNMASI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ
1. DEMOKRASİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
2. DEMOKRASİLERDE İNSANIN ÖNEMİ
3. DEMOKRATİK VATANDAŞ
4. FARKLILIKLAR VE TOPLUM
5. AYRIMCILIK 6. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 7. SORUNLARIMIZIN DEMOKRATİK ÇÖZÜMÜ 8. DİYALOG VE ETKİLİ İLETİŞİM 9. İŞ BÖLÜMÜ VE İŞ BİRLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Pazartesi

8.SINIF ALTIN KİTAPLAR YAYINLARI FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA KİTABININ TÜM CEVAPLARI

Cevaplar aşağıdaki linklerde verilmiştir.

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM
1. Üniteye Başlarken
2. Canlılarda Büyüme ve Üreme
3. Resimleri Sıraya Dizelim
4. Kromozom Sayılarını Araştıralım
5. Mitoza Örnekler Verelim
6. Tartışalım
7. Bulmaca Çözelim
8. Anne-Babayı Bulalım
9. Sizin Yorumunuz Nedir
10. Hangi Saç Rengi Daha Yaygın
11. Mendel'in Kalıtıma Kazandırdıkları 12. Bilim İnsanıyı13. Fenotip ve Genotip Arasındaki İlişki
14. Baskın mı, Çekinik mi 15. Anne-Babayı Bulalı16. Cinsiyet Hangi Kromozoma Bağlıdır
Sponsorlu Bağlantılar
banner
Sponsorlu Bağlantılar