Pazartesi

7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 34 ile sayfa 47 arası cevapları

Haçlı Seferleri, Doğu ve Batı medeniyetleri açısından hangi sonuçları doğurmuştur?

Aşağıda Türkiye Selçukluları sultanı I. Kılıçarslan ve Eyyubiler Devleti'nin kurucusu Selahattin Eyyubi için ayrılmış bölümler görüyorsunuz. 

Perşembe

Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 85 ile sayfa 95 arası cevapları

Günümüzde dilimizi korumak için neler yapabileceğimize ilişkin görüşlerinizi yazınız.
b. Gazetelerde yabancı kelimelerin sıklıkla kullanıldığını görüyoruz. Buna engel olma konusunda önerilerinizi yazınız.
Türkçede kullanılan yabancı kelimeler konusunda siz neler yapabilirsiniz?

Çarşamba

FCM yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 77 ile sayfa 86 arası cevapları

TEMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Bildiğiniz bir Nasrettin Hoca fıkrasını aşağıya yazınız.
2. Nasrettin Hoca hakkında neler biliyorsunuz? Yazınız.
3. Keloğlan masallarından hangilerini okudunuz? Defterinize yazınız.

Salı

Gizem yayınları 6. sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 101 ile sayfa 114 arası cevapları

Sahnede oynamak için hazırlanmış temsil, piyes.
Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.
Bir oyunun amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için
yapılan deneme.

Pazartesi

Cem ofset yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 93 ile sayfa 105 arası cevapları

'Oda" kelimesinin harfleriyle başlayan kelimeler yazınız. Daha sonra bu kelimelerle Igili çağrışımlarınızdan hareketle duygu, düşünce ve hayallerinizi yazarak anlatınız. Yaz­dıklarınızı aşağıya resmediniz.

Cem ofset yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 80 ile sayfa 92 arası cevapları

1. Para ve malını esirgemeden veren, el
2. Yapıların planını yapıp bunların gerçekleş­mesini sağlayan kimse.
3. Hayal gücü.
4. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gib yüksek görevlerinde bulunan ve paşa un­vanını taşıyan kimse.
5. Bir kimsenin ölümünden sonra yapılması­nı istediği şey.

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 86 ile sayfa 98 arası cevapları

İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.

b. Bu atasözünden hareketle konusu empati olan bir hikâye yazınız.
:Aşağıdaki kelime, kavram, deyim, özlü söz ve atasözlerinden yararlanarak "Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır." sözünü açıklayan deneme türünde bir yazı yazınız.

Yıldırım yayınları 8. sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 147 ile sayfa 159 arası cevapları

Toplantıdaki konuşmanız çok etkileyiciydi. Yaz tatilinde dedemlerin yanına gideceğiz. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir. Senin yardımseverliğini hepimiz takdir ediyoruz. Bugün komşularla pazara gidebiliriz. Güneş doğunca yola çıkabilirsiniz. Kabul edelim ki elektrikler kesildi, ne yaparsın?

Yıldırım yayınları 8. sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 121 ile sayfa 133 arası cevapları

Meslek kelimesi size neler çağrıştırıyor? Bu çağrışımdan hareketle bir metin yazınız.
1. Toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerde bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse.
2. Acil durumlar dışında doktor tarafından kendisine yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakımını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanı.

Yıldırım yayınları 8. sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 109 ile sayfa 120 arası cevapları

"Fit, mil" kelimelerinin aşağıda üçer farklı anlamı verilmiştir. Bu eş sesli keli­melerin okuduğunuz metindeki anlamını işaretleyiniz. Bu kelimeleri metindeki an­lamıyla birer cümlede kullanınız.
I"Ben olsaydım nasıl yazardım?" düşüncesinden hareketle okuduğunuz "Mar­tı" başlıklı metni yeniden kurgulayınız ve kendi ifadelerinizle yazınız.
Sponsorlu Bağlantılar
banner