Sponsorlu Bağlantılar



Perşembe

8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı sayfa 45 ile sayfa 54 arası cevapları

24. Read the sentences below and write the correct principles in the blanks. 1. Modern concepts take the place of traditional concepts. 2. Everybody is equal and there aren't any class distinctions. 3. The nation 
DEVAMI
governs itself. 3. It is the seperation of state and religion. 25. Work in pairs and talk about Atatürk's principles. How do the reforms about these principles make our everyday lives better? Ask and answer questions about them. Imagine this: One of the character from the Independence War comes to the present. I
Interview him/ her. Follow these steps: Think about your character from the Independence War. Prepare your questions. Think about the imaginary answers. Write your interview in the box below.

8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı sayfa 38 ile sayfa 44 arası cevapları

Mustafa Vernal Atatürk was horn in 1881 in Salonika. His father's name was Ali Rıza Efendi. His mother's name was Zübeyde Hanım. First, he went to Şemsi Efendi School in Salonika. Then, he entered die Military 
Middle Sdtool in Salonika. In 1895, after finishing the Military Middle School, Mustafa Vernal entered die Military Hiğt School (Askeri İdadisi) in Monastir. In 1899, he went to Istanbul and entered die Military Academy (Harbiye Harp Okulu). After finishing die Military Academy, Mustafa Vernal went to die General Staff College in 1902. He graduated from the Academy on the llISl ' January, 1905. In 1906, Mustafa Kemal Ataturk founded the "Motherland ami Freedom Society". He had victories in the far corners of the Ottoman Empire like Mbania ami Tripoli.

Cuma

8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı sayfa 17 ile sayfa 32 arası cevapları

1. Read the explanations and remember the names of Atatiirk's principles. Write the correct principle for each part. This principle says that Turkish State is a whole body with its people and homeland. No one can 
DEVAMI
divide it and no class can administrate it. It also respects all the other nations' rights of independence. Atatiirk's pictures and his life story appeared in I many important magazines and newspapers. When a 10-year-old American boy, Curtis LaFrance, from Elmira, New York read an article about Atatürk, he sent a letter to Atatürk on October 28, 1923, just one day before Atatürk founded the Turkish Republic on October 29, 1923. Here is the letter: 

Çarşamba

8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı sayfa 72 ile sayfa 86 arası cevapları

2. Hangi üçgen türünde üçgenin üç yardımcı elemanı da aynı doğru parçasıdır? 4. Dik üçgenlerde dik açı karşısındaki kenara hipotenüs denir. Hipotenüs için aşağıdakilerden hangisi söyenemez? 5. Dik kenar 
DEVAMI
uzunlukları 18 cm ve 24 cm olan bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğu kaç santi-I metredir? 6. Bir kenarının uzunluğu 8 cm olan karesel bölgenin köşegeninin uzunluğu kaç santimetredir? II. Bir dikdörtgensel bölgenin uzun kenarının uzunluğu 48 cm, köşegeninin uzunluğu 60 cm ise kı­sa kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
8. Bir kenarının uzunluğu 20 cm olan bir eşkenar üçgenin yüksekliği kaç santimetre olur? 

8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı sayfa 58 ile sayfa 71 arası cevapları

Alıştırma Yapalım 1. Kenar uzunlukları; a = 6 cm, b = 5 cm ve c = 4 cm olan ABC üçgeninde yükseklikleri pergel kullanarak çiziniz. 2. Dik açılı ve geniş açılı üçgenlerin yüksekliklerini çiziniz. 1. abc üçgeninde s(Â) = 
60°, s(b) = 80° ve ad doğru I parçası a açısının açıortayı olduğuna göre abd ve adc üçgeni-I nin verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz. 2. s(Â) = 40°, s(§) = 30° ve a = 4 cm olan abc üçgeninin kenarortaylarını çizerek gösteriniz. 3. Bir kenarının uzunluğu 5 cm olan bir eşkenar üçgenin yüksekliklerini, açıortaylarını ve kenar­ortaylarını çizerek gösteriniz. üçgenin açıortayı, kenarortayı ve orta dikmesi aynıdır. Geniş açılı üçgenin yükseklikleri üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişir. Dar açılı üçgende açıortaylar üçgenin dış bölgesinde bir noktada kesişir.

Salı

8.sınıf dörtel yayınları matematik calisma kitabı sayfa 40 ile sayfa 49 arası cevapları

15. Yandaki ABC eşkenar üçgeninin bir kenarının uzunluğu 20 cm'dir. Bu üçgenin yüksekliği kaç santimetredir? 16. Köşegen uzunluğu 12 cm olan bir karenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?
DEVAMI
17. Yandaki ABC dik üçgeninde [AH] 1 [BC], |AB| = 8 cm ve |AC| = 6 cm ise a, p, k, h uzunluklarını bulunuz. 18. Yandaki ABCD dik yamuğunda |AB| = 10 cm, |AD| = 6 cm ve |DC| = 4 cm'dir. Verilenlere göre yamu­ğun çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? 19. Yandaki ABCD ikizkenar yamuğunda |DC| = 15 cm, |CH| = 8 cm ve |AD| = 10 cm olduğuna göre |AB| kaç san­timetredir? Yukarıdaki şekilde olduğu gibi Alilerin evinin markete uzaklığı 70 m, Erhanlarınki ise 250 m'dir.

8.sınıf dörtel yayınları matematik calisma kitabı sayfa 30 ile sayfa 39 arası cevapları

1. Ölçüleri verilen üçgenleri cetvel, pergel ve açıölçer kullanarak çiziniz. 2. Aşağıdaki üçgenlerde yükseklikleri çizerek gösteriniz. 3. ABC üçgeninde açıortayları, DEF üçgeninde ise kenarortayları çiziniz.
4. Yandaki tabloda eşlik ve benzerlik kuralları karışık olarak verilmiştir. Bunlardan hangilerinin eşlik, hangilerinin benzerlik ku­ralı olduğunu işaretleyiniz. 5. Bir daire çizerek çember üzerinde eş aralıklı A, B, C, D, E ve F noktalarını işaretleyiniz. Noktalan ikişer ikişer birleştirip üçgenler oluşturunuz. Oluşturduğunuz üçgenlerden eş olanları, kuralını da belirterek sembolle yazınız. 6. Aşağıdaki çokgensel bölgeleri, üçgensel bölgelere ayırıp eş ve benzer olanları sembol kullana­rak yazınız.

8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı sayfa 55 ile sayfa 104 arası cevapları

Gerçek sayılar kümesi: R İrrasyonel sayılar kümesi: I Rasyonel sayılar kümesi: Q Tam sayılar kümesi: Z
Doğal sayılar kümesi: N ile gösterildiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur ? I. Q U I = R II. (N
U Z) D Q = Z III. R\I = Z Aşağıdakllerden hangisi İrrasyonel sayı değildir ? "p ve q iki farklı irrasyonel sayı 
DEVAMI
olmasına rağmen p.q rasyonel sayı olabilir." Yukarıdaki İfade doğru ya da yanlış mıdır? Örneklerle açıklayınız. 1,2 ve 1,25 sayıları arasında bir rasyonel, bir de irrasyonel sayıyı hesap makinesi kullanarak yazınız. Aşağıda verilen İfadelere uygun olan matematik cümlelerini yazınız.

8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 30 ile sayfa 36 arası cevapları

Aşağıda verilen ifadelerden özdeşlik olanları belirleyiniz. Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini özdeşliklerden yararlanarak bulunuz. (3x - 2J2 = Ax2 + 4 - Bx ifadesinin bir özdeşlik olabilmesi için A ve B yerine hangi 
DEVAMI
sayılar gelmelidir. (A = 9 , B = 12] Aşağıdakilerden hangisi {6x - 5)2 ifadesine özdeştir7 992 - 89^ = 40 • A eşitliği veriliyor. Özdeşliklerden yararlanarak A sayısının değerini bulunuz. 211 • 239 çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Dikdörtgensel bölge şeklindeki bir salonun çevre uzunluğu 18 m'dir. Bu salonun alanı 20 m2 olduğuna göre, salonun kenar uzunluklarının kareleri toplamı kaç olur? 41 Ardışık iki pozitif tam sayının karelerinin farkı 29'dur. Bu sayıların toplamlan kaçtır? 
Sponsorlu Bağlantılar
banner
Sponsorlu Bağlantılar