Cumartesi

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 168 ile sayfa 182 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI EKLENECEK..

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 cevapları
Totemcilik: Bir kabilenin atas, olarak kabul edilen bir hayvan ya da bitkiye tapınma, kutsal sayma biçiminde beliren ilkel inançtır.Türklerin eski inanışlarının totemizim olduğuna dair izler vardır. Kurttan türeyiş efsanesi buna kanıt gösterilmektedir. Ancak konunun tartışmaya açık olduğu bilinmektedir.
Türklerde tabiat kuvvetlerine inanç ile atalar ruhuna inanç oldukça yaygındır. En yaygın dinleri ise Gök-Tanrı inancıdır.
Oldukça hoşgörülü bir millet olanTürkler, yayıldıkları yerlerin toplumlarından etkilenmeleri sonu­cunda çeşitli din ve inançlar, benimsemişlerdir. Geleneksel Gök-Tanrı inancının dışında atalar inancı ve yer-su inancı bulunmaktadır. Türkler islam öncesinde Uygurlarla birlikte Maniheızm .e Budizm dinlerini kabul etmişler ayrıca Talaş Savaşı'ndan sonra kitleler halinde İslam dinine geçmişlerdir. Zerdüştlük, Hıristiyanlık ve Musevilik dinine giren Türkler de olmuştu
. Gök-Tanrı inancı
Tek tanrılı, cennet-cehennem inana olan en önemli ibadetin "kurban kesme" olduğu bir dindir. İkinci bir yaşama inandıkları için ölüler eşyalarıyla gömülürlerdi.
Ayrıca -Yedik Han denilen cehennemi düzenleyen ikincil bir tanrı inanışı vardır.
Omay ad, verilen küçük çocukları ve gebe kadınlar, koruyan tanrıça - melek karışım, olan «yı ruhun varlığına inanılırdı

Perşembe

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 151 ile sayfa 166 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 cevapları
Akdeniz'de son yıllarda turizmin çok geliş­mesinin nedeni nedir?
yaz mevsiminin uzun olması
Deniz suyu sıcaklığının kışın bile yüksek olması
Doğal güzelliklerinin fazla olması Tarihî kalıntıların olması
Akdeniz Bölgesindeki turistik obruğumuz hangisidir?
Cennet - Cehennem Obruğu
Akdeniz Bölgesi'ndekl turistik mağaralar hangileridir?
İnsuyu, Karain, Narlı Kaya, Dilek Kuyusu ve Damlataş
Akdeniz'deki tarihî turistik alanlar nereler­dedir?
Perge, Termasos, Side, Kaş, Aspendos, Karain, Antalya Kalesi, Kaleiçi, Alanya Ka­lesi ve Anamur Kalesi
Akdeniz'deki turistik şelalelerimiz hangile­ridir?

>   Manavgat, Kurşunlu ve Düden


Akdeniz'in ülke ekonomisindeki yeri nedir?
> En gelişmiş 4. bölgedir.
> Ekonomisi tarıma dayanır.
> Turizm gelirleri yönünden 3. sıradadır.
> Millî gelirin % 11'ini karşılar.
Akdeniz'deki serbest ticaret bölgesi nere­dedir?
Mersin
Antalya Bölümü'nde neden demir yolu yok­tur?
Yükselti, eğim, engebe ve demir yolu mali­yetinin fazla olması
Göl sayısının en fazla olduğu bölüm nere­sidir?
-   Antalya Bölümü (Göller Yöresi)
Akdeniz'de nüfus çoğunlukla nerede top­lanmıştır?
Adana Bölümü'nde
Çukurova ve Silifke delta ovalarını hangi akarsular oluşturmuştur?
 > Çukurova -> Seyhan ve Ceyhan ~    >  Silifke     -» Göksu IrmağıÇarşamba

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 135 ile sayfa 148 arasındaki sayfaların cevapları


Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 cevapları
Manavgat Çayı'nın yazın yağış almamasına rağmen neden akım hızı düşmemektedir?
>   Karstik yer altı sularıyla beslendiği için
Adana ve Antalya Bölümlerinin ekonomisi neye dayanır?
Adana -» tarım, sanayi, ticaret ve ulaşım Antalya -> tarım ve turizm
Teke ve Taşeli platolarında nüfus yoğunluğu neden azdır?
>  Arazinin dağlık, engebeli ve karstik olması
Güneydoğu Anadolu Bölgesi kaç bölüme ayrılır?
Akdeniz'de deprem riskinin en az olduğu yer neresidir?
> Orta Fırat Bölümü
> Dicle Bölümü

Taşeli PlatosuAkdeniz'deki kırılmaya örnek verilecek yer neresidir?
> Horst    ->  Nur Dağları
> Graben -» Amik Ovası
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hangi dağ­lar yer alır?
Karacadağ (Volkan kütlesi)
Mardin Eşiği (Dağlan)
Güneydoğu Toroslarîn güney etekleri
Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan fay hattı hangisidir?
>   Güney Anadolu Fay Hattı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin akarsuları hangileridir?
Fırat Dicle
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki göller hangileridir?
Bölgede doğal göl yoktur, baraj gölleri mev­cuttur.
Örneğin; Atatürk, Kralkızı, Batman, Deve geçidi gibi

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 116 ile sayfa 134 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 cevapları
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin deprem-selliği hakkında bilgi veriniz.
Bölgenin batısında deprem riski yüksektir. Çünkü Güney Anadolu Fay Hattı buradan geçmektedir. Ancak doğusu yani Mardin ve çevresi ile bölgenin güneyi, deprem riskinin düşük olduğu bir yerlerdir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın toprak tipi hangisidir?
Kestane renkli step toprağı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ovaları hangileridir?
  > Altınbaşak (Harran), Suruç, Ceylanpınar ve " Birecik
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin platoları hangileridir?
Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve Adıya-
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hangi çözülme türü yoğun olarak görülmektedir?

>   Günlük sıcaklık farkı fazla ve nem oranı düşük olduğu için fiziksel çözülme görülür.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin iklimi na­sıldır?
 Step iklimi görülür. Ancak bölgenin batısın­da bozulmuş Akdeniz iklimi görülür (Gazi­antep ve çevresi). Kuzey ve doğuya doğru gidildikçe karasallık artar. Bitki örtüsü ise bozkırdır. Güneydoğu Toroslar'da ise me­şeler yaygındır. Gaziantep çevresinde ma­kilere rastlanır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?
> Kış mevsiminde
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni yazın etki­leyen basınç merkezi ve rüzgârlar hangile­ridir?
> Basra Alçak Basıncı
> Sam yeli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaz sıcak­lık değerlerinin yüksek olmasının sebebi nedir?
> Enlem
> Karasallık
> Basınç merkezleri
> Rüzgârlar