Sponsorlu BağlantılarPazar

7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 22 ile sayfa 31 arası cevapları

10. NERELERE YERLEŞEBİLİRİM? Aşağıdaki Anayasa'mızın 23. maddesini okuyunuz. Buna göre nerelere yerleşebilece­ğinizi ve seyahat özgürlüğünüzün hangi durumlarda kısıtlanabileceğini nedenleri ile 
DEVAMI
birlikte yazınız. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti 23. Madde - Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak... amaçlarıy­la kanunla sınırlanabilir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturma­sı sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Cumartesi

5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 31 ile sayfa 50 arası cevapları

1. Atatürk'ün hayatı hakkında neler biliyorsunuz? Aşağıya yazınız. 2. Atatürk'ün vatan ve millet sevgisi hakkında neler söylemek istersi­niz? 3. "Atatürk" konulu bildiğiniz bir şiiri okuyunuz.
DEVAMI
4. Atatürk, vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için neler yapmıştır? 5. Sınıfınızda Atatürk konulu bir duvar panosu hazırlayınız. 6. "Yurtta barış, dünyada barış" sözü Atatürk'ün hangi kişilik özelliği­ni anlatmaktadır? Yazınız. Aşağıya, İçinde "Atatürk" ve "cumhuriyet" kelimelerinin yer aldığı ) bir paragaf yazınız. Yazacağınız paragafın bilgi verkC olmasına dikkat edniz. "Yurdumun en büyük bayramı bugün." denildiğinde hangi bayram * aklınıza gelir? Neden? Noktalı yerlere yazınız.

Cuma

6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 57 ile sayfa 70 arasındaki sayfaların cevapları

Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi önce kök ve eklerine ayırarak yazınız. Sonra bu kelimelerin türemiş isim ya da türemiş fiil olduklarını gösteren ilgili kutucuğu işaretle­yiniz. ŞİRİBOM Şiribom inatçılığa devam ediyor. 
DEVAMI
Yememekte kararlı. Artık onun için kaygılanmaya başlamıştım. Başına kötü şeyler elmesinden korkuyordum. Buket derste kulağıma fısıldadı: 'Bir arkadaşımın muhabbet kuşları var. Muhabbet kuşları eşsiz yaşayamazlarmış. Eşi olmadığı zaman iştahı kesilir, ötmezmiş.' Bu habere çok sevindim. Benim Şiribom'un da derdi yalnızlık olmalı. Çünkü onu altı yakınından ayırmıştım. Okul çıkışı hemen benzerlerinden birini daha satın aldım.

6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 43 ile sayfa 56 arasındaki sayfaların cevapları

"Atatürk'ün Hayatı" başlıklı metni okurken önemli gördüğünüz yerleri not alınız. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. Başkaldırı. Bir düşünceye, bir 
inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen. Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat. Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik.  Dünya Savaşı'nda İttifak devletlerine karşı bir araya gelen; İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu birliğe verilen ad. 

Çarşamba

5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı sayfa 10 ile sayfa 40 arası cevapları

1. Aşağıda onluk taban bloklarıyla modellenmiş olan sayının standart biçimde yazılışını ve okunuşunu yazınız. Standart biçimi Okunuş2. Aşağıda verilen basamak tablosunda noktalı yerleri doldurunuz.
DEVAMI
3. Aşağıda ilk dört adımı verilen yuvarlak nesnelerden oluşan örüntünün beşinci adımın­da kaç yuvarlak nesne bulunur? 4. Aşağıda onluk taban bloklarıyla modellenmiş olan toplama işleminde, modellenen sa­yıları ve sayıların toplamını noktalı yerlere yazınız. 5. Aşağıdaki tablolarda belirtilen işlemleri yaparak boş bırakılan yerleri doldurunuz. 6. Aşağıda verilen çarpma ve bölme işlemlerinin sonucunu bulunuz. 7. Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonucunu tahmin ediniz. 1. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.

Pazar

7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 57 ile sayfa 68 arası cevapları

Bir çokgenin ardışık olmayan herhangi iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir. İç bükey ve dış bükey çokgenlerde köşegenlerin tamamı çokgensel bölgenin içerisinde kalır. Bir çokgenin bir köşesine ait 
DEVAMI
iç  ve dış açılan bütünlerdir. Düzgün çokgenlerin merkezinden geçen köşegenleri eştir. Düzgün çokgenlerin kenarlan eştir fakat açı ölçüleri farklı olabilir. İç açılannm ölçüleri toplamı 540° olan çokgen kaç kenarlıdır? İç açılannm ölçüleri toplamı 900° olan çokgen kaç kenarlıdır? İç açılannm ölçüleri toplamı 1440° olan çokgen kaç kenarlıdır? İç açılannm ölçüleri toplamı 2160° olan çokgen kaç kenarlıdır? Yandaki şekilde dj ve (İ2 doğrulan paraleldir. Şekle göre; a) Yöndeş açılan yazınız. 

7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı sayfa 46 ile sayfa 56 arası cevapları

Bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı —'tir. Sınıf mevcudu 32 olduğuna göre sınıftaki erkek | öğrencilerin sayışım bulunuz.Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin eninin boyuna oram — 'tür. Çevresi 260 metre olan bahçenin boyu kaç me­tredir?15 litre benzinle 75 km yol alan bir otomobil 10 litre benzinle kaç 
km yol alır?8 dakikada 20 litre su akıtan bir musluk 18 dakikada kaç litre su akıtır? 4 saatte 10 m2 duvar örebilen bir usta 12 saatte kaç m2 duvar örebilir? a ve b doğru orantılı olarak değişiyor, a = 12 iken b = 8 ise b = 18 iken a kaç olur? 4 kg portakal parasıyla 7 kg elma almıyor. 28 kg elma parasıyla kaç kg portakal alınır? 

6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı sayfa 14 ile sayfa 51 arası cevapları

1. Özgür'ün yaşı 12'dir. Babasının yaşıÖzgür'ün yaşının 3 katından 9 yaş fazladır. Özgür'ün baba­sı kaç yaşındadır? 2. Bir sınıfta 36 öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı, kıöğrencilerin sayısından 4 azdır. Bu sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarını bulunuz. 3. İki sayının toplamı 214'tür. Büyük sayı, küçük sayıdan 64 fazladır. Büyük sayı kaçtır? 4. Bir anaokulunun Kanguru, Martı ve Kelebek sınıflarında 60 öğrenci vardır. Kanguru sınıfının mev­cudu 22 kişidir. Martı sınıfının mevcudu, Kanguru sınıfının mevcudundan 4 kişi azdır. Kelebek sınıfında­ki öğrenci sayısı kaçtır? 5. Selim, 
DEVAMI
marketten tanesi 30 kr. olan yumurtalardan 20 tane alıyor. Eve gelirken yumurtalardan bir kısmını kırıyor.

7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 46 ile sayfa 56 arası cevapları

Aşağıdaki cümlelerde ek fiille çekimlenmiş kelimelerin (çalışkansın, başarılısın) diğer kip ve kişi ekle-'Iyle çekimlenmiş şekillerini tabloların içine yazınız. Sen çok çalışkansın. Siz bu çalışmanızda çok başarılısınız. Aşağıdaki cümlelerde ek fiille çekimlenmiş kelimelerin altını çiziniz. Daha sonra bu kelimeleri kiplerine göre gruplandırarak tablodaki yerlerine yazınız.  'Türk Dil Kurumu" hakkında kısa bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerle aşağıdak soruları cevaplayınız. Ne zaman kurulmuştur?....................... Türk Dil Kurumu'nu kim kurmuştur? .... Ne '.r ça ş-a,:r yap-ak'ac: r' Dinlediğiniz metinden hareketle aşağıdaki  
GERİ          DEVAMI
kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra sözlük anlamlarını yazınız. Türkçemlzl yabancı dillerin etkisinden kurtarıp geliştirmek İçin üzerimize düşen gö-evler nelerdir? 
Sponsorlu Bağlantılar
banner
Sponsorlu Bağlantılar